Lista artykułów

Nazwa artykułu
Organizacja i obsługa szkolenia pt. „Skuteczna komunikacja w zespole”
Organizacja i obsługa szkolenia pt. „Skuteczna komunikacja w
zespole”
05.10.2018 więcej
Obsługa sekretariatu konkursu o odnowienie statusu Krajowego Klastra Kluczowego
Obsługa sekretariatu konkursu o odnowienie statusu Krajowego
Klastra Kluczowego
04.10.2018 więcej
Przeprowadzenie szkolenia z efektywności osobistej w relacjach zawodowych
Przeprowadzenie szkolenia z efektywności osobistej w relacjach
zawodowych
03.10.2018 więcej
Obsługa Sekretariatu Konkursu o odnowienie statusu Krajowego Klastra Kluczowego
Obsługa Sekretariatu Konkursu o odnowienie statusu Krajowego
Klastra Kluczowego
01.10.2018 więcej
Opracowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych
Opracowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych i
informacyjnych dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i
Technologii.
25.09.2018 więcej
Analiza zasobów, aktywności i osiągnięć jednostek naukowych w Polsce w dziedzinie tworzenia i rozwoju technologii
Analiza zasobów, aktywności i osiągnięć jednostek naukowych
w Polsce w dziedzinie tworzenia i rozwoju technologii -
kalkulacja ceny
25.09.2018 więcej
Badanie jakości obsługi w Centrum Pomocy Przedsiębiorcy
Badanie jakości obsługi w Centrum Pomocy Przedsiębiorcy
24.09.2018 więcej
Dostawa i montaż 4 sztuk automatycznych bramek uchylnych
W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania ofert
na dostawę wraz z montażem 4 sztuk automatycznych bramek
uchylnych.
20.09.2018 więcej
Analiza efektywności biznesowej Centrum Pomocy Przedsiębiorcy
Wykonanie analizy efektywności biznesowej Centrum Pomocy
Przedsiębiorczy, wraz z wydaniem rekomendacji dot. optymalizacji
zarządzania procesami w ww. jednostce.
20.09.2018 więcej
Rozeznanie rynku na sukcesywną sprzedaż i dostawę ekspresów
W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania ofert
na sukcesywną sprzedaż i dostawę do Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii 20 szt. ekspresów.
19.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się